Jesteś tutaj

Advertisement

Przedsiębiorcy narzekają na koszty

W październiku 2019 r. wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów w największym stopniu dotyczyło relacji przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów i usług do kosztów pracowniczych. Zjawisko to dominuje w polskim przemyśle od pierwszych miesięcy tego roku. W najbliższych miesiącach a także w przyszłym roku ulegnie ono najprawdopodobniej pogłębieniu wskutek wzrostu obciążeń leżących po stronie firm.

Podobnie niekorzystnie, choć na nieco mniejszą skalę przedstawia się relacja przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży do kosztów związanych z utrzymywaniem parku maszynowego oraz zapasów. W tym przypadku przedsiębiorcy mają większe możliwości elastycznego ograniczania tych kategorii kosztów niż w przypadku kosztów pracy. Stąd zdecydowanie mniejsza skala pogarszania się tej relacji.

Od maja br. pogarsza się również relacja przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstw do kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na cele rozwojowe, co źle wróży dynamice inwestycji w sektorze przedsiębiorstw.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. spadł o 0,1 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego - informuje BIEC.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, w czerwcu ponownie wzrósł. Po trwającym miesiąc spadku, liczba ofert pracy powróciła to poziomu zbliżonego do tego obserwowanego w poprzednich 8 miesiącach. Wzrosła również liczba oferowanych miejsc pracy sezonowej.

X