Rada Sektora Wołowiny

Pierwsze organizacje branżowe złożyły podpisy pod listem intencyjnym mającym powołać do życia platformę, umożliwiającą wypracowanie i upowszechnienie standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce.

X